Veřená zakázka

Modernizace silnice II/315 Ústí nad Orlicí (od křižovatky s I/14) - Skuhrov (včetně Skuhrova)

Číslo ve věstníku:
Z2021-014032
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233140-2 - Práce na stavbě silnic
Popis:

Modernizace úseku silnice II/315 v provozním staničení km 26,330 - 33,582, tj. za křižovatkou s I/14 v Ústí nad Orlicí před křižovatku s III/31512 ve Skuhrově. Modernizace spočívá ve výměně konstrukčních a asfaltobetonových vrstev vozovky vč. obrusné vrstvy, v úpravě šířkového uspořádání s rozšířením ve směrových obloucích, s obnovou a doplněním odvodňovacího systému komunikace. Součástí je odstranění a ošetření silniční vegetace, modernizace dopravního značení a dopravně-bezpečnostního zařízení. Modernizovány budou mostní objekty, autobusové zálivy a zastávky. V rámci zvýšení bezpečnosti a zklidnění silniční dopravy ve městě jsou navrženy dopravně-bezpečnostní prvky, součástí stavby jsou vyvolané přeložky inženýrských sítí. Celková délka modernizovaného úseku je 7 252 m.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  26.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  31.05.2021