Veřená zakázka

Modernizace pavilonu M

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací na akci „ Modernizace pavilonu M“ v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Modernizace pavilonu M“, zpracované společností PK Adamec, s.r.o. (hlavní projektant Ing. Jiří Adamec), Komenského 42, 561 51 Letohrad, pod zakázkovým číslem PK – 22 - 1010 ve 02/2023 a dle výkazů výměr, které jsou zpracovány v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a které tvoří přílohu této ZD (dále jen „Soupisy“). Pavilon M je umístěný ve střední části areálu léčebny v Luži – Košumberku, přičemž celá akce se bude skládat z těchto částí: - rekonstrukce stávajícího pavilonu M - přístaveb k pavilonu M, - nadzemní spojovací chodby se sousedními pavilony a - venkovních komunikací. Bližší specifikace je uvedena v bodě 5 a v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  13.03.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  12.04.2023