Veřená zakázka

II/116 Nová Ves pod Pleší, II/116 Malá Hraštice - Nový Knín, III/11628 Voznice

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

ČÁST 1: II/116 Nová Ves pod Pleší
Jedná se o opravu silnice II/116 v úseku od konce obce Mníšek pod Brdy ke křižovatce silnic II/116 a III/11628 v obci Nová Ves pod pleší, jejichž technický stav je nevyhovující a nachází se zde několik bezpečnostních závad. V rámci projektu bude navržena její optimální oprava, jejíž návrh je navržen na základě získaných podkladů. Hlavním podkladem pro zpracování projektu je Diagnostický průzkum vozovky. V rámci navrhovaných úprav jednotlivých úseků komunikace dojde k úpravě šířkových parametrů, ke změně nivelety a zvýšení únosnosti stávající vozovky.

ČÁST 2: II/116 Malá Hraštice – Nový Knín
Jedná se o opravu silnice II/116 km 61,869 – 62,444- dl. 575 bm, v extravilánu za obcí Malá Hraštice v nevyhovujícím stavu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, množství výtluků, odlámané kraje. Bude provedeno frézování zápichů, jak na začátku úpravy, tak v konci úpravy v délce 6m, vyrovnávka podkladu z ACO 11+ ,včetně spojovacího postřiku, provedení očištění zametením, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 50mm. Proříznutí příčných a podélných spár včetně zalití. Je uvažováno, že nový povrch vozovky bude pokládán v čelé šíři a oprava by se měla provádět za úplné uzavírky. Pokud nebude možné úplnou uzavírku zajistit, tak započítané proříznutí středové spáry a její zalití., bude z rozpočtu odečteno. VDZ – vodící proužky včetně předznačení v šíři 12,5 cm. Zhotovitel zajistí a projedná ohlášení stavby příslušnému odboru dopravy města Dobříše. Opatření příslušnému orgánu včetně realizace (DIO + DIR).

ČÁST 3: III/11628 Voznice
Jedná se o opravu silnice III/11628 v úseku od křižovatky s II/116 v obci Nová Ves pod pleší a dále přes obec Voznice až po křižovatku s dálnicí D4 (Exit 27, Dobříš – sever), procházející nezastavěným územím i zastavěným územím obce. V rámci navrhovaných úprav jednotlivých úseků komunikace dojde k úpravě šířkových parametrů, ke změně nivelety a zvýšení únosnosti stávající vozovky. Jednotlivé etapy výstavby jsou součástí ZOV včetně příslušných dopravních opatření během výstavby tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost v dotčeném území.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.04.2023