Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Modernizace odborných učeben Základní školy Velké Opatovice


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních úprav, tj. modernizace učeben Základní školy Velké Opatovice (dále také „dílo“).

Součástí předmětu veřejné zakázky jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno v zadávacích podmínkách a jejich přílohách.

Přesná specifikace předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci, technické zprávě a ve stavebním povolení, které společně tvoří přílohu č. 4 zadávacích podmínek a ve slepém soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 3 zadávacích podmínek. Podrobná specifikace povinností zhotovitele je dále uvedena v návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 1 zadávacích podmínek.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 30.01.2020 (14:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.