Veřená zakázka

Modernizace dopravního značení, III. etapa 5. května, Praha 4 a 11, č. akce 999177/3

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Příslušenství
CPV kódy:
34992100-8 - Světelné dopravní značky
Popis:

Předmětem plnění je úprava dopravního značení komunikace 5. května, úsek od 0,0 km D1 do křižovatky s ulicí Lounských,. Jedná se především o uvedení orientačního dopravního značení do souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, aktuální schválenou „Metodikou navrhování orientačního dopravního značení na páteřních komunikacích hl. m. Prahy“ a TP 100 „Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích“. Součástí je úprava dopravního značení přilehlých křižovatek. Rozsah úprav je zřejmý ze situací. Modernizace dopravního značení sjednotí orientační dopravní značení v řešeném prostoru. Stávající dopravní značení bylo v průběhu let pozměňováno a upravováno, a tak v mnoha místech nemá potřebnou návaznost. Modernizací dojde k jeho sjednocení a uvedení do souladu s platnými právními a technickými předpisy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    20.05.2021