Veřená zakázka

Modernizace ČOV Olešnice na Moravě

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
CPV kódy:
45252200-0 - Zařízení čistíren odpadních vod
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je výstavba technologických zařízení, která zlepší kvalitu vody vypouštěné z městské čistírny odpadních vod v Olešnici na Moravě, včetně vybudování nové šachtičky na odtoku vně dosazovací nádrže, uvedení stávajících povrchů do původního stavu a rozšíření chodníčku v prostoru nových dmychadel. Součástí prací je i výměna silnoproudé elektroinstalace a systému měření a regulace. Nová zařízení budou napojena na stávající systémy. Nové napájecí kabely a datové kabely propojí nová i stávající zařízení se stávajícími.

Stavba není členěna na objekty a technická a technologická zařízení.
Podrobnou specifikaci předmětu této veřejné zakázky obsahují jednotlivé části zadávací dokumentace, zejména projektová dokumentace stavby, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a obchodní podmínky stanovené v závazném návrhu smlouvy o dílo.
Předmětem této veřejné zakázky není kolaudace hotového díla, ani provozování hotového díla.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    01.07.2024