Veřená zakázka

Město Mikulov - zpracování místní energetické koncepce

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Projekty a studie
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování místní energetické koncepce města Mikulov, v souladu se všemi požadavky platného znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Předmět veřejné zakázky bude zhotovitel zpracovávat v souladu s aktuálním Metodickým pokynem Ministerstva průmyslu a obchodu pro žadatele o dotaci na zpracování místní energetické koncepce z programu č. EFEKT3/2023, který je zveřejněn na stránkách:

https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/efekt-3-2023-zpracovani-mistni-energeticke-koncepce
Zpracování místní energetické koncepce bude obsahovat dvě hlavní části – část analytickou a část návrhovou. Analytická část bude spočívat ve zpracování přehledu všech zdrojů energie v příslušné lokalitě města, a to síťových zdrojů energie a všech místních zdrojů energie. Dále se zpracuje přehled všech způsobů spotřebovávané energie v příslušné lokalitě města. Na základě těchto informací se sestaví bilance kapacitního potenciálu energie, která je k dispozice a objemu energie, která je v dané lokalitě spotřebovávána. V návaznosti na to, bude následovat část návrhová – zhotovitel navrhne možnosti řešení u všech typů dodávek energie vůči všem druhům a objemům spotřebovávané energie, které vyústí v optimální komplexní řešení energetiky města a ve zpracování Energetického akčního plánu, který zhotovitel rovněž zpracuje.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    30.05.2023