Veřená zakázka

Město Dobříš – stavební úpravy komunikace a chodníků v ul. Pražská (III/11628)

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Projekt řeší rekonstrukci komunikace v ul. Pražská od železničního přejezdu až po křižovatku s ul. Javorová. V rámci rekonstrukce bude provedeno nové šířkové uspořádání komunikace, kde stávající šířka je cca 9,0 m. Stávající chodníkové plochy jsou ve špatném stavu a za těmito chodníkovými plochami jsou velké spády stávající zeleně. Z tohoto důvodu dochází k úpravě šířky komunikace na 8,0 m (2x jízdní pruhy o šířce 4,0 m) tak, aby bylo možné realizovat oboustranné chodníky o základní šířce 2,0 m s výjimkou pravostranného chodníku od křižovatky s ul. Nad Prachandou, který má základní šířku 1,5 m. S ohledem na závěry diagnostiky vozovky bude v celém úseku provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev.
Chodníkové plochy nejsou řešeny v celém území, a proto chodci využívají stávající zeleň. Stávají přechod pro chodce přes ul. Pražská je nevyhovující s ohledem na délku pro přecházení. Stávající chodníková plocha má nevyhovující parametry jako např. špatný povrch, nedostatečné výškové odsazení mezi komunikací a samotnou chodníkovou plochou (nášlap na obrubě), velké délky pro přecházení, nejsou řešeny přirozené ani umělé vodící linie, v místě pro přecházení chybí snížená obruba, chybí prvky pro slabozraké a nevidomé (varovné a signální pásy) a šířka chodníku je proměnlivá.
Stavba řeší rekonstrukci komunikace včetně chodníků a vjezdů v délce km 0,349 58. Komunikace je v šíři 8 m. Chodníky jsou v základní šířce 2,0 m resp. 1,5 m. Při křížení s kolmými komunikacemi jsou navržena místa pro přecházení, aby byl zajištěn bezpečný provoz. Křížení přes ulici Březovou (stávající stav) a Pražskou jsou pak navrženy dělené přechody pro chodce a místo ro přecházení na Pražské, které bylo doplněno po jednání na SFDI. Dojde k vybudování 16 nových podchodníkových vpustí + 1 standardní.
Je uvažováno s osazením nových svislých dopravních značek, podrobný výčet je uveden v technické zprávě SO 101 a SO 102. Dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku navrženy nejsou. Veřejné osvětlení bude v rámci stavby upraveno. Dojde k přemístění veřejného osvětlení vpravo ve směru staničení a stávající veřejné osvětlení vlevo ve směru bude demontováno, ale kabelové vedení bude ponecháno. Nově bude osazeno 13 ks stožárů + 2 ks přechodových stožárů se svítidly s výkonem 56 W s roztečí cca 28 m. Řešení bylo předjednáno se správcem VO.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    02.06.2023