Veřená zakázka

Měření úspěšnosti a efektivity programů a projektů prevence kriminality

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Výzkum a vývoj
CPV kódy:
73100000-3 - Výzkum a experimentální vývoj
Popis:

Zadavatel realizuje Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022–2027 (SecPro – SECurity PROcurement), VC - BV I/1 - VZ, (dále jen „Program“) jehož hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti státu a občanů ČR prostřednictvím podpory výzkumných potřeb orgánů státní správy, které umožní jednotlivým aktérům na poli zajišťování bezpečnosti získávat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet potřebné specifické schopnosti pro efektivní zabezpečování úkolů v jejich působnosti. Hlavní cíl Programu je naplňován prostřednictvím výsledkově orientovaných dílčích cílů ve vazbě na klíčové Priority v bezpečnostní oblasti. Při naplňování cílů Programu zadavatel přijal k řešení výzkumnou potřebu předloženou Ministerstvem vnitra, odborem prevence kriminality, který zastává roli odborného gestora výzkumné potřeby a budoucího řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací a bude konečným uživatelem výsledků. Podrobně viz Zadávací podmínky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    20.07.2022