Veřená zakázka

Likvidace úniků ropných látek z vozovky silnic I. třídy a D6 v Karlovarském kraji - 2022

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem této zakázky jsou činnosti Zhotovitele při odstraňování následků veškerých havárií, dopravních nehod a jiných událostí na pozemních komunikacích a jejich přilehlém okolí, které jsou havárií, dopravní nehodou nebo jinou událostí zasažené, zejména znečištěné nebo jinak poškozené, a jsou ve správě Objednatele. Těmito činnostmi se rozumí zejména: a) zajišťování bezpečnosti silničního provozu v místě havárie, dopravní nehody nebo jiné události, b) dekontaminace místa havárie, dopravní nehody nebo jiné události, c) odstraňování a jímání veškerých látek, včetně látek nebezpečných, d) rekultivace – sanace terénů a povrchů, uvedení do původního stavu, e) překládka nákladu, včetně přečerpávání, f) úklid, odstraňování odpadu po havárii, dopravní nehodě nebo jiné události, g) odvoz a likvidace odpadů, h) ekologická likvidace následků havárie, dopravní nehody nebo jiné události. Odůvodnění veřejné zakázky: zajištění povinností správce komunikace podle ustanovení § 45 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění, a § 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, realizovaných zejména průběžným odstraňováním následků dopravních nehod a jiných ekologických havárií a tím zajištění bezpečného užívání pozemních komunikací účastníky silničního provozu na území Karlovarského kraje, které jsou ve správě ŘSD ČR, Správy Karlovy Vary jako správce komunikace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  20.07.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  28.07.2022