Veřená zakázka

Lesov, oprava komunikace na p. p. č. 270

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Karlovarský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava části ulice v obci Lesov, v rámci které je řešen i způsob odvodnění. Na komunikaci budou vyměněny živičné vrstvy s lokálními opravami podloží v případě potřeby. Stávající přístupové chodníčky a vjezdy budou zpevněny pomocí plastových zatravňovacích tvárnic vyplněných betonovou dlažbou obdobně, jako je tomu ve vedlejší ulici. Mezi jednotlivými vstupy a vjezdy bude rovněž plocha zpevněna těmito tvárnicemi se štěrkovou výplní. Tyto plochy budou sloužit k parkování vozidel. Úprava odvodnění spočívá ve zrušení stávajícího betonového odvodňovacího žlabu a osazení betonových nájezdových obrub, které dešťové vody svedou do stávajících uličních vpustí. Veškeré plochy se zatravňovacími tvárnicemi budou navíc vodu vsakovat. Ve spodní části ulice, kde je minimální podélný spád bude u obrub osazen liniový polymerbetonový odvodňovací žlab s mříží, který bude zaústěn do stávající uliční vpusti. Všechna místa, která to vyžadují, splňují požadavky na bezbariérové užívání staveb. Stavba bude napojena na stávající zpevněné a zatravněné plochy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  13.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  29.05.2024