Veřená zakázka

Komunikace Lesov, Na Krachu

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Karlovarský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je nová stavba komunikace, a to:
- SO 101-SO 110 Komunikace a zpevněné plochy a
- SO 301-SO 303 Dešťová kanalizace.
Komunikace bude obousměrná o šířce 5.50 - 6,00 m. Slepé komunikace o šířce 3,00 - 4,00 m. Stavba se nachází severně od obce Lesov v zastavěné oblasti nazývané Konkordie. Tato oblast je dostupná z komunikace č. III/22222 vedoucí mezi obcemi Sadov a Hájek. Stavba nemění charakter území ani dosavadní využití.
Odvodnění zpevněných ploch bude zajištěno příčným a podélným spádem do přilehlé zeleně, nebo do nových příčných odvodňovacích žlabů napojených do nové dešťové kanalizace. V ojedinělých případech může být odvodnění řešeno do nových uličních vpustí napojených do nové dešťové kanalizace.
Vzhledem k tomu, že se jedná o dopravní stavbu, technické řešení vychází z daného území a požadavků příslušných ČSN a TP. Skladby a jednotlivé prvky jsou navrženy s ohledem na předpokládané zatížení. Nová dešťová kanalizace je navržena k zachycení povrchových vod jednoduchými zařízeními z místní komunikace a řeší jejich zasakování.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  13.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  29.05.2024