Veřená zakázka

Lávka přes Berounku v Radotíně - Dokončení

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Zakázka navazuje a dokončuje původní zakázku vysoutěženou v roce 2021. Původní zakázka byla zadána novou metodikou Design & Build. Podrobná studie lávky pro tento typ výběru zhotovitele byla objednána u autora posouzení několika variant Ing. arch Pleskota.
Nedokončené práce na zakázce po zakonzervování a úpravě na provizorní používání lávky jsou obsahem této zakázky. Základní podmínky pro vypracování nabídky jsou:

1) Převzetí rozpracovaného díla s vypracováním vlastní přebírací dokumentace včetně fotodokumentace
2) Zachování provizorního používání lávky pro chodce minimálně v průchozím koridoru 2,5 m širokém v průběhu dokončení díla – realizace celé zakázky
3) Předání celého – i převzatého – díla včetně záruky za celé kompletní dílo – Lávky - po dobu 60-ti měsíců,
4) Záruka za celé dílo včetně převzaté rozpracované části bude uchazečem zajištěna ve prospěch Zadavatele Bankovní zárukou v plné výši po celou dobu platnosti záruky v délce 60-ti měsíců.


Zakázka je rozložena na 2 samostatné dílčí kroky, které budou vyčísleny samostatně nabídkovou cenou, a to:

- Převzetí rozpracovaného díla a jeho dokončení v návaznosti na nedokončenou předchozí veřejnou zakázku
- Záruka za celé dílo včetně převzaté rozpracované části v plné výši po celou dobu platnosti záruky v délce 60-ti měsíců s tím, že cena celého díla je očekávána ve výši cca 45 mil Kč bez DPH, ohodnocení záruky za celé dílo je očekáváno do max. výše 4,5% ceny celého díla, a bude vyjádřeno pevnou smluvní cenou v Kč bez DPH - viz. Příloha č. 3 - Krycí list nabídky


Celková nabídková cena je součtem obou dílčích cen bez DPH, zakázka bude mít pouze jediného vítěze pro oba dílčí kroky dohromady

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  23.09.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  12.10.2022