Veřená zakázka

Snižování energetické náročnosti Mgr. Jiří Svoboda

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v zateplení porubského kampusu, který není v tuto chvíli nijak využíván. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektů v důsledku jejich celkové energeticky úsporné renovace, tj. zateplení obvodových konstrukcí a střechy objektu, instalace nového zdroje tepla, otopného systému a vyregulování otopné soustavy a instalace nového osvětlení. Projekt řeší nynější vysokou spotřebu energie v rámci podnikatelské činnosti žadatele. Stávající stav je neekonomický a nehospodárný. Projekt řeší vysokou energetickou náročnost budov, která může být právě díky realizaci projektu značně snížena. Objekty neprošly v posledních letech žádnou významnou rekonstrukcí/modernizací zaměřenou na snížení energetické náročnosti budovy. Budou realizována úsporná opatření, která jsou navržena v objektu pana Mgr. Jiřího Svobody. Bude provedeno zatep-lení obálky budovy, proběhne instalace nového zdroje tepla a osvětlení. Předmětem plnění není technický dozor. Zadavatel upozorňuje, že technický dozor si zajišťuje jiným způsobem, kdy vlastní výkon nebude provádět Dodavatel této veřejné zakázka a ani osoba s ním propojená. Podrobný popis a specifikace předmětu plnění jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo, která je Přílohou č. 5 Zadávací dokumentace. Projektové dokumentaci pro výběr Dodavatele je Přílohou č. 6 Zadávací dokumentace. Účastník ve své nabídce předloží řádně oceněný výkaz výměr, který je Přílohou č. 7 Zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    25.10.2022