Veřená zakázka

Lanškroun, ulice Olbrachtova - stavební úpravy

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby (díla) realizované podle projektové dokumentace, kterou vypracoval:
Ing. Jiří Cihlář, Orlické nábřeží 1029, Choceň 565 01, pod zak.č. 201823-2 v 12/2019 pro stavební objekt komunikace
Ing. Petr Koza, Masarykovo nám. 1544, Pardubice 530 02, v 12.2019 pod zak.č. 19/64 pro stavební objekt veřejného osvětlení.
V rámci stavby jsou řešeny stavební úpravy komunikace, chodníky, nové veřejné osvětlení a box sběrného hnízda na odpady. Dokumentace stavby byla původně vypracovaná společně pro stavební úpravy ulic Palackého a Olbrachtovy s rozdělením po stavebních objektech. Pro eliminaci rizika mylného chápání rozsahu předmětu veřejné zakázky zadavatel upřesňuje, že provádět se bude pouze ulice Olbrachtova a to v rozsahu soupisu prací (výkazu výměr), který je součástí zadávací dokumentace.
Dílo je dále specifikováno touto zadávací dokumentací veřejné zakázky, jejíž součástí je návrh smlouvy o dílo podrobněji vymezující předmět plnění.
Obsahuje-li zadávací dokumentace (zadávací podmínky), včetně všech příloh požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění.
Projektová dokumentace je přílohu č. 2 této ZD a soupis prací je přílohou č. 3 této ZD.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    23.06.2021