Veřená zakázka

Kylešovice - IS lokality Hlavní - Joži Davida“ - 1. etapa

Číslo ve věstníku:
Z2023-002101
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233123-7 - Výstavba vedlejších komunikací
Popis:

Jedná se o výstavbu nových místních komunikací v zástavbě rodinných a bytových domů. Součástí díla je výstavba nového veřejného osvětlení, dešťové a splaškové kanalizace včetně přípojek, dobudování chybějící části vodovodu včetně přípojek a přípojek plynu. Dále je součástí díla rekonstrukce stávající komunikace od ul. Hlavní a vybudování nového parkoviště. Zároveň bude provedena demontáž stávajícího veřejného osvětlení a zajištění napojení nového veřejného osvětlení z ul. Bílovecké novým nadzemním kabelem včetně propojení na stávající VO na ul. Hlavní. Součástí díla je i zajištění přepojení rodinných domů ze stávající tlakové splaškové kanalizace na nově vybudovanou gravitační splaškovou kanalizaci.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  12.01.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  13.02.2023