Veřená zakázka

Kulturní dům Kvasiny

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Královéhradecký kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je demolice kulturního domu – v současnosti zděný jednopodlažní objekt částečně podsklepený s plochou střechou.

Následně dojde k výstavbě kulturního domu v obci Kvasiny. Objekt kulturního domu je navržen na jednoduchém obdélném půdorysu cca 30x41m, výška objektu cca 7m (vyšší část v místě sálu). Objekt má 1 nadzemní podlaží a není podsklepen. Objemově se jedná o dva prolnuté jednoduché kvádry odkazující na původní stopu kulturního domu. Fasáda je ozvláštněna nadokenní římsou, která stejně jako hmotové řešení odkazuje na původní kulturní dům.

Provozně je objekt členěn na část obecního úřadu a na část kulturního domu. V té se nachází foyer, které slouží zároveň jako malý sál a mimo konání akcí i jako obecní „hostinec“ s nárazovým provozem.
V rámci předmětu plnění se bude jednat o tyto stavební objekty, inženýrské objekty:

Demoliční výměr
SO.01 KD Kvasiny
IO.01 Komunikace zpevněné plochy
IO.02 Přípojka vodovodu
IO.03 Přípojka splaškové kanalizace
IO.04 Distribuční vedení NN
IO.05 Přeložka plynovodní přípojky
IO.07 Vnější dešťová kanalizace
IO.08 Veřejné osvětlení
IO.09 Přeložka vodovodu

Součástí předmětu veřejné zakázky jsou i vedlejší rozpočtové náklady.
Gastro vybavení není součástí předmětu plnění dané veřejné zakázky, bude soutěženo v samostatném zadávacím řízení.

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v:
- projektové dokumentaci ve stupni pro stavební povolení (DSP) – viz. příloha č. 5a Výzvy;
- projektové dokumentaci pro odstranění stavby a projektové dokumentaci ve stupni pro provedení stavby (DPS) – viz. příloha č. 5b Výzvy;
- soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s adresným výkazem výměr (tvoří přílohu č. 6 Výzvy).

vše výše uvedené zpracované společností ŘEZANINA&BARTOŇ, s.r.o., se sídlem: Jeníkovice 111, 503 46 Jeníkovice, IČ: 24286923.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  23.09.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  13.10.2021