Veřená zakázka

Rekonstrukce ulice Palackého - 2. Etapa

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Rekonstrukce ulice Palackého - 2. Etapa - označená dle situačního plánu PD ETAPA č. III. 0,450km až 0,582 km nazvaná jako veřejná zakázka „Rekonstrukce ulice Palackého, 2. Etapa“. V rámci této stavby bude upravena lokalita ulice Palackého na obytnou zónu, budou zřízena nová parkovací místa. Vjezd a výjezd vozidel bude řešen zvýšenou hranou o 20 mm. V rámci PD je navrženo též zřízení opěrných a zárubních zdí (PD SO 201), které budou sloužit k zajištění stability komunikace. Navrhovaný záměr si vyžádá úpravy na technické infrastruktuře v ulici – přeložky inženýrských sítí. Jedná se především o veřejné osvětlení (řešeno v PD – SO 401), nadzemní vedení CETIN (řeší správce sítí) a podzemní vedení NN (ČEZ Distribuce a.s.), vedení plynovodu STL (RWE Distribuční služby s.r.o. – SO 501).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    18.10.2021