Veřená zakázka

Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – realizace komplexní modernizace observačních kopulí (projekt KKC)

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45300000-0 - Stavební montážní práce
Popis:

Předmětem plnění je kompletní realizace modernizace kopule odborného pracoviště (průměr 6 m), východní a západní kopule na hlavní budově (průměr 3 m). Součástí modernizace uvedených kopulí je jednak modernizace strojních částí a částí elektro včetně měření a regulace umožňující dálkové ovládání kopulí. Rozsah všech požadovaných úprav, oprav, doplnění apod. je uveden ve zpracované projektové dokumentaci. Dílo tak bude zhotoveno dle této projektové dokumentace sestávající se ze dvou částí s názvy "PD pro rekonstrukci řízení kopulí - Elektro a MaR"a "PD pro rekonstrukci kopulí - Strojní technologie" zpracované firmou ProjectSoft HK a.s., Eliščino nábřeží 375, 500 03 Hradec Králové, IČ/DIČ: 252 86 668 /CZ 252 86 668 v březnu 2024. Součástí díla je také úklid všech dotčených prostor před jejich předáním objednateli. Účelem veřejné zakázky je zmodernizovat kopule po stránce mechanické i elektro a vybavit kopule zařízením umožňujícím dálkové ovládání, řízení a dálkový přístup. Tyto kroky umožní výrazně zkvalitnit a rozšířit výzkumnou a vzdělávací činnost organizace a spolupracujících osob, zejména studentů a mládeže, v rámci projektu vybudování Kulturního a kreativního centra v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    03.06.2024