Veřená zakázka

část 1 – Stavební úpravy budov Komenského 10 a Masarykovo nám. 24, Jihlava

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklidStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba budov
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45300000-0 - Stavební montážní práce,
45400000-1 - Práce při dokončování budov,
45420000-7 - Stavební zámečnictví a stavební truhlářské práce,
45430000-0 - Pokládání podlahových krytin a obkládání stěn,
45453100-8 - Modernizace budov
Popis:

Předmětem části 1 veřejné zakázky je provedení stavebních prací, dodávek a služeb, jak jsou uvedeny v příslušné projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou součástí přílohy č. 1 Zadávací dokumentace, a v závazných obchodních a smluvních podmínkách, které jako text smlouvy o dílo tvoří přílohu č. 5 Zadávací dokumentace.

Jedná se o modernizaci a opravy stávajících prostor obou expozičních budov Oblastní galerie Vysočiny (Komenského 10 a Masarykovo nám. 24, Jihlava), zejména o úpravu zádveří, úpravy podlah, výměnu a renovaci nášlapných vrstev podlah, úpravy vlhkostních parametrů výstavních sálů (provedení sanační omítky, instalaci odvlhčovačů a zvlhčovačů), opravy a úpravy zábradlí na schodišti, instalace stínících prvků do oken z interiérové strany (dřevěné okenice, rolety, folie), výměnu části dveří, renovaci části dveří broušením, novým nátěrem a výměnou kování, výměnu parapetů, dodávku a montáž prvků vestavěného nábytku, instalaci nových SDK podhledů ve vybraných místnostech, výměnu otopných těles a úpravu rozvodů vytápění, doplnění prvků a rozvodů ZTI, doplnění silnoproudých a slaboproudých rozvodů elektroinstalace, modernizaci systému EZS, implementaci kamerového systému, provedení výmalby, demontáž i pozdější následnou montáž stávající paneláže, nahrazení betonové dlažby dřevěnou terasou, opravy oplocení dvora a další práce, činnosti, výkony, dodávky a služby dle přílohy č. 1 Zadávací dokumentace.

Nezbytnou podmínkou pro dodavatele vybraného pro plnění této části veřejné zakázky je koordinace jeho plnění s plněním dodavatelů ostatních dvou částí veřejné zakázky (část 2 – Svítidla a osvětlení a část 3 – AV technika).

Další informace o předmětu této části veřejné zakázky jsou vyjádřeny v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách, které jsou dostupné níže.

Jedná se o opakované zadávací řízení téže veřejné zakázky, které bylo zahájeno poté, co předchozí zadávací řízení zahájené dne 28. 2. 2024 bylo zrušeno. Text Zadávací dokumentace a některých jejích příloh byl poté upraven či doplněn, a proto jsou dodavatelé povinni pro zpracování svých nabídek použít výlučně dokumenty tvořící zadávací dokumentaci poskytovanou v tomto zadávacím řízení (!).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    14.06.2024