Veřená zakázka

Křižanov – rekonstrukce kanalizace ul. Šibeník II. etapa

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
CPV kódy:
45232440-8 - Stavební práce pro kanalizační potrubí
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající jednotné kanalizace v ul. Šibeník v městysi Křižanov. Částečná rekonstrukce kanalizace byla realizována v roce 2023 - kanalizační stoka „S1“ - mezi revizními šachtami Š3606 a Š4024 v délce 134,80 m a kanalizační stoka „S2“. Předmětem této veřejné zakázky je 2. etapa rekonstrukce – kanalizační stoka „S1“ od stávající šachty Š4024 po šachtu Š462 a kanalizační stoka „S3-VDJ“, sloužící k propojení stávající větve kanalizace z VDJ ATS Křižanov. Délka rekonstruovaného potrubí – kanalizační stoka „S1“ - 371,00 m, propojení přípojky vodojemu – 5,10 m. Původní betonové trouby BE DN 300 a BE DN 500 budou vyměněny za kameninové trouby KT DN 300, bude provedeno přepojení domovních přípojek, přepojení uličních vpustí, 1 uliční vpust bude vybudována nová, budou vysazeny 2 odbočky pro připojení vlastníků pozemků. Všechny povrchy budou po ukončení stavby kanalizace zapraveny do původního stavu. Dále viz zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    23.02.2024