Veřená zakázka

Korouhev – Pustina, prodloužení vodovodního řadu

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Pardubický kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
42131160-5 - Hydranty,
44161200-8 - Vodovody,
45221230-3 - Šachty,
45232150-8 - Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je prodloužení veřejného vodovodního řadu vobci Korouhvi v místní lokalitě Pustina pro připojení tří nových rodinných domů.

Stavba obsahuje tyto stavební objekty:
SO 01 – Vodovodní řad A1
• výtlačné potrubí PE100RC-SDR17-PN10-90X8,2 mm – délka 165,0 m
• vodovodní přípojky – veřejná část přípojek po uzávěr – PE100RC-SDR17-PN10-90X8,2 mm – délka 4,0 m

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci:
• projektová dokumentace pro provedení stavby, kterou vypracoval projektant Ing. Vít Pučálek, Trpín 151, 569 74 Trpín, IČO: 04373863, autorizace pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1005966 (příloha č. 5 zadávací dokumentace),
• neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace),
• návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace),
• společné povolení ze dne 4.6.2024, č.j.: MP/18852/2024/OÚPRaŽP/KlR (příloha č.8 zadávací dokumentace).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  08.07.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  26.07.2024