Veřená zakázka

KoPÚ Velké Chvojno, KoPÚ Malé Chvojno

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71250000-5 - Architektonické, technické a zeměměřičské služby
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Velké Chvojno a v části katastrálního území Luční Chvojno a v části katastrálního území Arnultovice u Lučního Chvojna a dále je předmětem plnění této veřejné zakázky zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Malé Chvojno a v katastrálním území Žďár u Velkého Chvojna. Návrhy komplexních pozemkových úprav budou zpracovány včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).

Do obvodu komplexní pozemkové úpravy Velké Chvojno bude zahrnuto celé katastrální území obce Velké Chvojno, mimo zastavěné území obce, a dále části katastrálního území Luční Chvojno a části katastrálního území Arnultovice u Lučního Chvojna. Předpokládaná výměra řešeného území je ve výše uvedených katastrálních územích 460 ha.

Do obvodu komplexní pozemkové úpravy Malé Chvojno bude zahrnuto celé katastrální území obce Malé Chvojno, mimo zastavěné území obce, a dále část katastrálního území Žďár u Velkého Chvojna. Předpokládaná výměra řešeného území je ve výše uvedených katastrálních územích 375 ha.

Obě komplexní pozemkové úpravy mají stejné zadání a s ohledem na charakter zakázky je bude provádět jeden dodavatel. Na každou komplexní pozemkovou úpravu bude samostatná smlouva.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    27.05.2021