Veřená zakázka

Konzervatoř a střední škola Jana Deyla – zabezpečení havarijního stavu střechy hlavní budovy čp. 476/14

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce: provedení veškerých stavební prací nutných k úplnému provedení veřejné zakázky s názvem "Konzervatoř a střední škola Jana Deyla – zabezpečení havarijního stavu střechy hlavní budovy čp. 476/14" v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací, zprávou o stavu střechy a výkazem výměr, viz.: Příloha č. 2 a Příloha č. 4 – neoceněný výkaz výměr, k této zadávací dokumentaci. Jedná se o opravu římsy budovy a části střechy s názvem akce: "Konzervatoř a střední škola Jana Deyla – zabezpečení havarijního stavu střechy hlavní budovy čp. 476/14" Specifikace díla: a) Postupná demontáž části stávající krytiny, b) Kontrola, oprava bednění a jeho ošetření proti hmyzu a dřevokazným houbám, na odstranění sutě mezi římsou a střešní konstrukcí c) Provedení zakrytí a položení zpět demontované krytiny d) Oprava římsy Další úpravy a specifikace dle zprávy o stavu střechy a výkazu výměr.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    05.12.2023