Veřená zakázka

Vybudování zázemí pro školní družiny na ZŠ Svitavy, Felberova 2 za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb a vybudování učebny pro výuku multimediální výchovy a praktických dovedností

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce.
Předmětem veřejné zakázkou jsou stavební úpravy interiéru dokončené stavby základní školy. Stavba školy je v dobrém stavebně technickém stavu. Stavba školy pochází z přelomu 80. a 90. let 20 století, je postavena v systému prefabrikovaných betonových dílců. V průběhu dosavadního provozu stavby (od 90. let) byly realizovány stavební úpravy, vedoucí ke zlepšení tepelně izolačních vlastností obvodové obálky stavby a k drobným dispozičním úpravám v rámci jednotlivých učeben či společných prostor (zrušení dělených šaten a zřízení šatnových skříněk umístěných ve vstupní hale). Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebyl prováděn stavebně technicky a stavebně historický průzkum stavby. V rámci stavebních úprav dojde ke změnám dispozic a vybavení, jediné zásahy do nosné konstrukce budou nové prostupy stropními panely, tyto prostupy jsou popsány a posouzeny ve stavebně konstrukčním řešená projektové dokumentace.

Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v příloze č. 2 této zadávací dokumentace, zpracované: Ing. arch. Radimem Obloukem, IČO: 76606163, součástí příloha č. 2 této ZD jsou i závazná stanovisko a další podmínky, které musí vítězný dodavatel dodržovat. Zadavatel upozorňuje, že projektová dokumentace je tak obsáhlá, že ji nedovede uveřejnit, proto postupuje dle § 96 odst. 2) ZZVZ a poskytuje ji na vyžádání na e-mailu: vlasek.zakazky@gmail.com. Dokumentace bude poskytnuta do tří pracovních dnů od obdržení žádosti a to stejným nástrojem, tedy e-mailem.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  20.11.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  13.12.2023