Veřená zakázka

Kontrola zveřejňování smluv Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické služby
CPV kódy:
85312320-8 - Poradenské služby
Popis:

Předmětem Veřejné zakázky je prostřednictvím odborných služeb zajišťovaných externím dodavatelem podpořit řádné naplňování povinností a minimalizovat rizika vyplývajících ze zákony č. 340/2015 Sb. Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen ZRS) Středočeským krajem a jim zřízených organizací.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    24.01.2023