Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Koncesní smlouva o pachtu a provozování vodního díla Karviná - rozšíření kanalizace


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětná veřejná zakázka je koncesí malého rozsahu na služby s využitím výjimky zakotvené v ust. § 178 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ").
Zakázka je vyhlašována mimo zadávací řízení podle ZZVZ. Ustanovení §§ 27 a 31 ZZVZ se nepoužijí.
Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci, a to z důvodu určitosti a srozumitelnosti výzvy (např. požadavky na zpracování nabídky, prokázání kvalifikace apod.), tedy za účelem naplnění požadavků dle § 6 ZZVZ (zásad rovného zacházení, transparentnosti a nediskriminace).
Za zadání koncese malého rozsahu na služby se považuje uzavření úplatné smlouvy.

Předmětem veřejné zakázky je provozování kanalizace pro veřejnou potřebu - Karviná rozšíření kanalizace.
Více v podrobnostech Výzvy k podání nabídky a jejich příloh.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 02.03.2020 (13:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.