Veřená zakázka

Komplexní služby BOZP a PO pro Českou obchodní inspekci

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Ostatní
CPV kódy:
71317200-5 - Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zajišťování veškerých činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a v oblasti požární ochrany (PO) pro zadavatele v souladu se závaznými právními předpisy a technickými normami a zajištění splnění veškerých povinností v oblasti BOZP a v oblasti PO, které pro zadavatele vyplývají z příslušných právních předpisů, interních předpisů zadavatele, technických či jiných norem a z průvodní dokumentace výrobců věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení, která jsou rozmístěna v jednotlivých objektech s příslušností hospodaření či v užívání zadavatele. Podrobný popis rozsahu činností v oblasti BOZP a PO je uveden v příloze 1 zadávací dokumentace a v návrhu smlouvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    21.01.2022