Veřená zakázka

SOKV České Budějovice, Opravna nákladních vozů – TDS a Koordinátor BOZP na staveništi

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
OstatníStavebnictví a související činnosti
CPV kódy:
71317200-5 - Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví
Popis:

Předmětem Zakázky je provedení výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi při realizaci stavby „SOKV České Budějovice, Opravna nákladních vozů – TDS a Koordinátor BOZP na staveništi“. Zakázka je financována z vlastních zdrojů Zadavatele bez využití dotací či jiných zdrojů veřejných financí. Práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče neupravené v Zadávacích podmínkách se řídí právním řádem České republiky, a to zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 1772 až 1779 upravujících veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že uvedená Zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  25.11.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  13.12.2021