Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Komplexní servis zdravotnického prádla pro nemocnice Jihomoravského kraje


Kategorie

Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Úklid

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní servis zdravotnického prádla pro nemocnice Jihomoravského kraje spočívající zejména v:
a) dodávání prádla jednotlivým pověřujícím zadavatelům, které bude vyprané, vyčištěné, vydezinfikované, vyžehlené vč. rizikového prádla (infekční, kontaminované cytostatiky, radionuklidy apod.),
b) skládání, balení a označování prádla,
c) opravování prádla,
d) zajišťování náhrad poškozeného, neopravitelného či ztraceného prádla,
e) zajišťování odběru a přepravy prádla určeného k praní od jednotlivých pověřujících zadavatelů a přepravy a dodání čistého prádla jednotlivým pověřujícím zadavatelům do sjednaných dodacích míst,
včetně všech dalších činností spojených s prádelenskými službami, tj. v předcházení ztrátám prádla, elektronickém příjmu a vykazování objednávek, personálním zabezpečení poskytovaných služeb apod., a to dle podmínek blíže specifikovaných v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Předmětem plnění je rovněž odkup prádla ve vlastnictví jednotlivých pověřujících zadavatelů a to za podmínek, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 zadávací dokumentace; cena odkupovaného prádla je určena znaleckým posudkem, s výjimkou nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace. Odkupované prádlo je zároveň specifikováno v Příloze č. 6 zadávací dokumentace.
Součástí výše specifikovaného komplexního servisu bude také poskytování nesystémového prádla zadavatelům. Nesystémové prádlo bude ve vlastnictví zadavatelů. Podrobnosti jsou specifikovány v Příloze č. 1a, Příloze č. 1b, Příloze č. 1c a v Příloze č. 1d zadávací dokumentace. Účelem zadávané veřejné zakázky je zabezpečit komplexní prádelenské služby pro jednotlivé pověřující zadavatele.
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 05.12.2019 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.