Veřená zakázka

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zásada a v k.ú. Držkov II

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Zpracování dvou návrhů KoPÚ v k.ú. Zásada a k.ú. Držkov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.
Díla budou sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhů pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrhy budou vyhotoveny podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb.
Do obvodu KoPÚ v k.ú. Zásada je zahrnuto k.ú. Zásada mimo zastavěná území obce a ucelené lesní komplexy. Předpokládaná výměra řešeného území je 272 ha. Celková délka hranice obvodu KoPÚ je 19,758 km, z toho bude hranice s k.ú. Loužnice v délce 0,716 km převzata. Počet řešených vlastnických parcel v předpokládaném obvodu před zahájením KoPÚ je 649 a celkový počet vlastníků před zahájením je 230.
Do obvodu KoPÚ v k.ú. Držkov je zahrnuto k.ú. Držkov a přilehlá část k.ú. Plavy, mimo zastavěná území obce a ucelené lesní komplexy. Předpokládaná výměra řešeného území je 312 ha. Celková délka hranice obvodu KoPÚ je 20,335 km, z toho 0,435 km je společná hranice mezi k.ú. Držkov a k.ú. Zásada. Počet řešených vlastnických parcel v předpokládaném obvodu před zahájením KoPÚ je 848 a celkový počet vlastníků před zahájením je 211.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    18.07.2022