Veřená zakázka

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mžany, včetně ucelené části k.ú. Dub u Mžan

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71250000-5 - Architektonické, technické a zeměměřičské služby
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Mžany, včetně ucelené části k.ú. Dub u Mžan, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Do obvodu komplexních pozemkových úprav bude zahrnuto celé katastrální území obce Mžany, mimo zastavěné a zastavitelné území obce a z důvodu možnosti změny katastrální hranice, zpřístupnění pozemků a řešení protierozních opatření i ucelená a navazující část k.ú. Dub u Mžan. Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Mžany 307 ha, v k.ú. Dub u Mžan 68 ha, celková výměra předpokládaného obvodu je 375 ha.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.08.2022