Veřená zakázka

Komparativní analýza systému pojištění Pflegeversicherung v Německu

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Výzkum a vývoj
CPV kódy:
79315000-5 - Společenskovědní výzkum
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je detailní zpracování Komparativní analýzy, jejímž cílem bude zmapování systému pojištění Pflegeversicherung v Německu a stav systému pojištění a financování sociálních služeb v České republice dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Smlouva.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    13.07.2021

Další podobné zakázky:

Název zakázky
Zpracování Analýzy podpory deinstitucionalizace sociálních služeb prostřednictvím asistivních technologií place Celá Česká republika
Zpracování Analýzy dopadu reformy psychiatrické péče na jednotlivé pilíře sociální politiky optikou osob s duševním onemocněním place Celá Česká republika
Srovnávací studie rodinné politiky v krajích ČR place Celá Česká republika
Sběr dat pro potřeby projektu „Náborové preference zaměstnavatelů a jejich spolupráce s úřadem práce place Celá Česká republika
Sběr dat v rámci reprezentativního šetření zaměřeného na romskou populaci pro potřeby projektu "Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocení situace Romů v české společnosti place Celá Česká republika
Sběr dat pro potřeby projektu „Dítě v rodičovském konfliktu“ – šetření zaměřené na péči o nezletilé děti po rozchodu rodičů place Celá Česká republika
Realizace šetření ESS Round 10 place Hlavní město Praha
Monitoring drogové scény a přiměřenosti služeb harm-reduction a léčby pro osoby ohrožené závislostním chováním v MSK place Celá Česká republika
Sběr dat pro potřeby projektu „Dítě v rodičovském konfliktu“ – šetření zaměřené na péči o nezletilé děti po rozchodu rodičů place Celá Česká republika
Sběr dat pro potřeby projektu „Intergenerační rozdíly ohledně mezikulturního povědomí a interkulturní komunikační kompetence u dospělé populace Ukrajinců a Rusů žijících na území Hlavního města Prahy place Celá Česká republika