Veřená zakázka

Realizace šetření ESS Round 10

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Výzkum a vývoj
CPV kódy:
79315000-5 - Společenskovědní výzkum
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace dotazníkového šetření s názvem ESS Round 10 pro výzkumnou infrastrukturu European Social Survey (http://www.europeansocialsurvey.org), které je hrazeno z dotace projektů MŠMT,
reg. č. LM2018139 s názvem „Český národní uzel ESS (European Social Survey)“ a reg. č. LTT20011 s názvem „Výzkum na ESS Round 9 a ESS Round 10“ a rekrutace respondentů pro projekt H2020-INFRADEV-2018-2020/H2020-INFRADEV-2019-2, grantové smlouvy č. 871063 s názvem ESS-SUSTAIN-2.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  06.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  23.04.2021

Další podobné zakázky:

Název zakázky
Podklady pro návrh systémových opatření v oblasti zdravého stárnutí place Celá Česká republika
Zpracování analýzy a nastavení sběru dat k deinstitucionalizaci sociálních služeb place Celá Česká republika
Zpracování podkladů pro návrh systémového řešení věkové diskriminace a násilí na seniorech - opakované vyhlášení place Celá Česká republika
Zpracování Analýzy dopadu reformy psychiatrické péče na jednotlivé pilíře sociální politiky optikou osob s duševním onemocněním place Celá Česká republika
Zpracování Analýzy podpory deinstitucionalizace sociálních služeb prostřednictvím asistivních technologií place Celá Česká republika
Zpracování Analýzy dopadu reformy psychiatrické péče na jednotlivé pilíře sociální politiky optikou osob s duševním onemocněním place Celá Česká republika
Srovnávací studie rodinné politiky v krajích ČR place Celá Česká republika
Sběr dat pro potřeby projektu „Náborové preference zaměstnavatelů a jejich spolupráce s úřadem práce place Celá Česká republika
Sběr dat v rámci reprezentativního šetření zaměřeného na romskou populaci pro potřeby projektu "Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocení situace Romů v české společnosti place Celá Česká republika
Sběr dat pro potřeby projektu „Dítě v rodičovském konfliktu“ – šetření zaměřené na péči o nezletilé děti po rozchodu rodičů place Celá Česká republika