Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Klobouky u Brna – úprava Klobouckého potoka“ a „Klobouky u Brna – kanalizace v ulici Masarykova


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Klobouky u Brna – úprava Klobouckého potoka – SO 01.1.4 Úprava toku km 2,184 00 – 2,509 85“.

Stavba je členěna na stavební objekty. Dílem se rozumí zhotovení stavebního objektu SO 01.1.4 „Úprava toku km 2,184 00 – 2,509 85“ spočívající zejména v zatrubnění toku v úseku pod vyústěním stávající zatrubněné části toku až po most ulice Příční. Pro nový profil zatrubnění je navržena železobetonová žlabová hrdlová trouba DN 1600 (žlab DN 400 s čedičovou výstelkou) uložená do betonového lože. Trouba bude překryta štěrkopískovým hutněným zásypem, doplněným zásypem původní zeminou.

A současně zhotovení stavby „Klobouky u Brna – kanalizace v ulici Masarykova“, s cílem zajistit podchycení a odvádění odpadních a dešťových vod (jedná se o jednotnou stokovou síť), jejich odvedení na čištění a možnost jejich vypouštění do vod povrchových v souladu se stávající legislativou. Navržená kanalizace povede podél levého břehu současně zatrubňovaného úseku Klobouckého potoka. Součástí gravitační stoky jmenovité světlosti 300 mm a celkové délky 341,30 m, v úseku toku km 2,184 00 – 2,509 85, je i 20 přípojek a 17 šachet. Navržená stoka je připojena na stávající jednotnou PVC kanalizaci DN 500 ve stávající šachtě v místní komunikaci v ulici Příční.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 17.07.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.