Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Kbel a Kbílek – tlaková kanalizace a ČOV 300EO, Kbel a Kbílek – vodovod, vodojem, úpravna vody


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi, spojené se odkanalizováním celé obce Kbel včetně její místní části. Splašky budou tlakovou kanalizací sváděny do nové biologické ČOV 300 EO. Vyčištěné vody budou gravitačně odtékat přes vyústní objekt do recipientu – Pekelský potok. Předmětem veřejné zakázky jsou dále stavební práce a související dodávky a služby spojené se stavbou veřejného vodovodu s napojením na nový vodojem, výstavba úpravny vody a vodojemu. Upravená voda bude shromažďována ve vodojemu a následně distribuována zrychlovací stanicí o čerpaném výkonu až 5,0 l/s do veřejného vodovodu ke spotřebiteli. Seznam SO a PS tlakové kanalizace a ČOV: SO-01 Splašková kanalizace – liniová stavba SO-02 ČOV PS-01 ČOV Strojní technologie PS-02 ČOV Motorové rozvody PS-03 ČOV MaR PS-04 ČSOV u nemovitostí - Strojní část PS-05 ČSOV u nemovitostí - Elektro část Celková délka tlakové kanalizace 3 035,9 m. Seznam SO a PS vodovodu, vodojemu a úpravny vody: SO-01 Veřejný vodovod SO-02 Úpravna vody, vodojem, jímací vrt PS-01 ÚV, vodojem, jímací vrt – strojní část PS-02 vrt, ÚV, vodojem - Motorové rozvody PS-03 vrt, ÚV, vodojem - MaR Celková délka vodovodu 2 948,5 m, vodovodní přípojky 104 ks.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 27.11.2019

Lhůta pro podání nabídek do: 16.12.2019 (16:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.