Veřená zakázka

Kanalizační řad Třinec, Oldřichovice MK 324c (Vlněnka)

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky, která se skládá ze dvou částí, je výstavba nového kanalizačního řadu včetně přípojek. V první části povede kanalizační řad v místní komunikaci a bude na něm vybudováno 9 přípojek pro RD a 1 přípojka pro objekt Vlněnky. V druhé části povede kanalizační řad jak v místní komunikaci, tak i v zahradách rodinných domů. Zde bude vybudováno 17 přípojek pro RD a 1 přípojka pro objekt kovářství.

Veškeré stavební práce jsou věcně podrobně vymezeny přílohou č. 3 zadávací dokumentace “Technická specifikace“. Smluvní podmínky realizace předmětu veřejné zakázky jsou pak specifikovány v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    28.06.2024