Veřená zakázka

KANALIZACE REJTA

Číslo ve věstníku:
Z2022-047244
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
CPV kódy:
45232400-6 - Stavební práce na výstavbě kanalizace
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky Stavba je výstavba kanalizace a centrální čistírny odpadních vod pro obec Rejta, která je částí města Trhové Sviny. Kontejnerová ČOV s výhledovou kapacitou 400 EO je navržena jako mechanicko-biologická v sestavě dvou kontejnerových čistíren odpadních vod 200 EO, na které bude přítok odpadních vod rozdělen v poměru 50:50. Každá kontejnerová čistírna odpadních vod bude sestávat z nitrifikační nádrže s vloženou dosazovací nádrží a předřazenou denitrifikační nádrží. Na nátoku budou osazeny ruční česle. Zachycený kal bude ukládán do kalové jímky, která bude rovněž součástí kontejnerové čistírny odpadních vod, kde dojde k jeho gravitačními zahuštění. Zachycený kal bude odvážen ke strojnímu odvodnění na městskou čistírnu odpadních vod. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny přes měrný objekt s Parshallovým žlabem a ultrazvukovou sondou pro kontinuální měření množství vypouštěných odpadních vod. Odpadní vody vypouštěny do vodního toku IDVT 10267286. Areá

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  18.11.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  16.12.2022