Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Kanalizace Hlučínská a kanalizační přípojky pro bytové domy Hlučínská 64 - 70


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je stavba kanalizace a kanalizačních přípojek. Stavba kanalizace řeší odkanalizování stávajících bytových domů, jejichž kanalizační přípojky jsou zborcené a nefunkční. Kanalizace bude sloužit k odvodu splaškových a dešťových vod, a to pouze z bytových domů, dešťové vody ze zpevněných ploch nebudou touto kanalizací odváděny. Kanalizační řad KAM DN 250 je navržen mezi ulicemi Hlučínská a Na Náhonu v celkové délce 133,0 m. Kanalizační řad bude doplněn 4 ks pref. revizních šachet a 2 ks odboček DN 200, celkové dl. 4,6 m, pro napojení kanalizačních přípojek stávajících bytových domů. Stavba kanalizačních přípojek řeší nové přípojky do bytových domů Hlučínská 64 - 70. Jsou navrženy 2 ks nových přípojek „A, B“ z kanalizačních plnostěnných PP trub SN 12DN 200 celkové délky 66,5 m, které budou napojeny na novou jednotnou kanalizaci DN 250. Kanalizační přípojka “A“ bude odvádět splaškové a dešťové vody z bytových domů č. 64 a 66, přípojka „B“ z bytových domů č. 68 a 70.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 19.02.2021

Lhůta pro podání nabídek do: 08.03.2021 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.