Veřená zakázka

Kanalizace a vodovod Planá

Druh zadávacího řízení:
Užší řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
CPV kódy:
45232400-6 - Stavební práce na výstavbě kanalizace
Popis:

zajištění odkanalizování obce Planá gravitační splaškovou kanalizací s využitím nově vybudovaných stok od návsi směrem k navržené čerpací stanici a s následným výtlakem do jednotné kanalizace města České Budějovice, dále oddělení dešťových vod do stávající kanalizace, která bude nadále sloužit jako kanalizace dešťová s vyústěním do náhon a prodloužení vodovodu v jižní části obce (souběžného vedení s navrženou kanalizací)

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    15.09.2020