Veřená zakázka

Kanalizace a ČOV Černětice

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem zakázky je úplné kompletní provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí vč. nezbytných dodávek pro řádné dokončení díla a dále všech činností, jejichž provedení je pro dokončení díla nezbytné. Předmětem zakázky je novostavba obecní centrální čistírny odpadních vod vyústěné do stávající vodoteče, včetně navazujících stok splaškové kanalizace a veřejných částí kanalizačních přípojek, vodovodní řad včetně vodovodní přípojky pro potřebu areálu ČOV, terénních úprav, zpevněných ploch a oplocení areálu ČOV.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    30.11.2021