Veřená zakázka

Stavební a zednické práce vnitřních prostor bytových domů v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební a zednické práce vnitřních prostor bytových domů v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice, územně vymezeném ulicemi Ústavní, Čimická, Bohnická a U Drahaně, které tvoří jeden funkční celek, a to tak, aby byla zajištěna způsobilost dotčených nemovitostí k jejich užívání v rámci jejich konkrétních účelových určení. Dílčí stavební a zednické práce budou zadávány v časové souvislosti, a dále související dodávky a služby v sídle zadavatele, a to minimálně v rozsahu stanoveném přílohou č. 3 a dále: a) nakládka, převoz a likvidace sutí a veškerého dalšího odpadu vzniklého při provádění stavebních prací dle této Zadávací dokumentace a jejích příloh; b) úklid veškerých prostor, ve kterých budou práce dle této Zadávací dokumentace prováděny, který zahrnuje udržování dotčených nemovitostí ve stavu, který pro své znečištění nebude představovat bezpečnostní riziko pro pohyb osob a majetek Zadavatele. Úklid dle tohoto bodu zahrnuje také závěrečný úklid takových prostor, které budou v souvislosti s prováděním díla znečištěny; c) a další práce pro Psychiatrickou nemocnici Bohnice, včetně dopravy a poskytnutí dalších souvisejících plnění tak, aby byl zajištěn řádný provoz zadavatele.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  14.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  29.05.2024