Veřená zakázka

Kanál Krhovice - Hevlín, Náhon N1 - akumulační nádrž - projektová dokumentace pro společné povolení

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem plnění veřejné podlimitní veřejné zakázky je vypracování prováděcí projektové dokumentace, se všemi náležitostmi dokumentace pro společné povolení, na zbudování akumulační závlahové nádrže (AZN) s betonovým těsněním (dno i břehy) nebo jiným typem těsnění situované v koncové části závlahového kanálu Náhon N1 k zajištění rezervy vody v požadovaném objemu od cca 3 000 do 10 000 m3, využitelné v době odběru z ostatních odběrných míst nacházejících se na závlahovém kanále Náhon N1, před objektem závlahové čerpací stanice ČS 6,7,8, u závlahové soustavy Kanál Krhovice – Hevlín.
Projektant navrhne AZN včetně trubního napojení na čerpací stanici po hranici pozemku SPÚ, kde bude potrubí ukončeno uzávěrem v armaturní šachtě. Ideální umístění AZN je co nejblíže k čerpací závlahové stanici ČS 6,7,8 (privatizovaná část závlahové soustavy). Předpokládá se gravitační plnění nádrže. PD bude zaměřena na použití nových technologií a materiálů se zaměřením na funkčnost a efektivitu. Zpracovaná projektová dokumentace bude včetně inženýrské činnosti.
Vypracování PD bude realizováno v rámci dotačního programu MZe 129 310 "Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy - II. etapa", podprogramu 129 313 „Podpora optimalizace závlahových sítí ve správě Státního pozemkového úřadu“.

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky, včetně stanovení rozsahu požadovaných služeb je uveden v návrhu smlouvy, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako Příloha č. 2, a dále v příloze 5, 7 a 8 zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    22.06.2022