Veřená zakázka

Úprava cesty pro rodiny s dětmi – projektová dokumentace

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmět veřejné zakázky

a. Vyhotovení projektové dokumentace pro projekt „Úprava cesty pro rodiny s dětmi (PD)“ dle čl. 5 této Výzvy.
b. Zajištění kompletní inženýrské činnosti.
c. Zajištění autorského dozoru při následné realizaci stavby.

Jednotlivé fáze zakázky:

a. Stupeň studie, ve kterém dojde ze strany dodavatele k prověření možných variant řešení, včetně popisu jejich výhod a nevýhod (např. finanční náročnost, procesní náročnost, druhy povrchu, možnosti omezení průjezdu vozidel apod.). V rámci studie bude prověřeno celkové dopravní řešení (přístupnost pro jednotlivé druhy dopravy) lesních a polních cest v prostoru mezi Lesnou, Sadovou a Soběšicemi. Varianty řešení budou současně konzultovány i s Lesy města Brna, a. s. a jejich námitky a výhrady budou zohledněny. Pro ukončení fáze studie je nutné prezentovat výsledky studie na společném jednání za účasti zástupců veřejnosti a městských částí Královo Pole a Brno-Sever a písemné odsouhlasení zadavatelem.
b. Zpracování vizualizace, komplexní projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení, dokumentace pro provedení stavby, vyhotovení oceněného a neoceněného soupisu prací ve formátu xls, příp. xlsx a ve formátu pdf.
c. Inženýrská činnost.
d. Autorský dozor.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    11.07.2022