Veřená zakázka

Kácení a ořezy dřevin 2022-2023 – Opětovné vyhlášení

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
CPV kódy:
77211400-6 - Kácení stromů
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na provádění kácení a ořezu dřevin podél silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji. Celkem se jedná kácení 260 ks dřevin a ořezy 116 dřevin. Dotčené silnice vč. vymezení úseků jsou uvedeny v příloze č. 4 této zadávací dokumentace.
Místem plnění jsou silnice II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji. Před zahájením jednotlivých prací na základě objednávky zadavatele, bude provedena prohlídka příslušného úseku a provedeno vymezení odstraňovaných porostů. Součástí předmětu zakázky je likvidace (vč. odvozu a případné uložení na skládku – tj. součástí ceny je také skládkovné) odstraňovaného porostu a také odkoupení vytěžené dřevní hmoty zhotovitelem. Cena stanovená za odkoupení: měkkého dřeva činí 540 Kč bez DPH/m3, středně tvrdého a tvrdého dřeva 690 Kč bez DPH/m3 (jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění).

Veřejná zakázka je rozdělena na části. Dodavatelé mohou podat nabídku na jednu, více či všechny části veřejné zakázky. Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení této zadávací dokumentace pro každou část veřejné zakázky.
Jednotlivé části veřejné zakázky tvoří:
Část A – Bruntál
Předmětem této části zakázky je kácení 105 ks dřevin podél silnic ve správě střediska Bruntál.
Část B – Frýdek-Místek
Předmětem této části zakázky je kácení 70 ks dřevin podél silnic ve správě střediska Frýdek-Místek.
Část C – Nový Jičín
Předmětem této části zakázky je kácení 30 ks dřevin a ořezy 39 ks dřevin podél silnic ve správě střediska Nový Jičín.
Část D – Opava
Předmětem této části zakázky je kácení 33 ks dřevin a ořezy 77 ks dřevin podél silnic ve správě střediska Opava.
Část E - Ostrava
Předmětem této části zakázky je kácení 22 ks dřevin podél silnic ve správě střediska Ostrava.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  20.09.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  05.10.2022