Veřená zakázka

Kácení stromů v Bohdanovicích

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
CPV kódy:
77211400-6 - Kácení stromů
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je kácení 4 ks topolů, které rostou na pozemku parc.č. 35/2 v k.ú. Bohdanovice. Jedná se o mohutné a značně košaté stromy s obvody kmenů 210 až 270 cm a vysoké cca 20 m. Kácení povolil Obecní úřad Jakartovice. Součástí kácení je odvoz dřevní hmoty o průměru nad 10 cm do skladu Holasická v Opavě a odvoz a fyzická likvidace dřevní hmoty o průměru menším než 10 cm. Kácení bude komplikovat přítomnost dvou hřišť pod stromy a elektrický kabel mezi stromy. Uchazeč musí splňovat podmínku odborné způsobilosti pro zahradnické práce (doloží výpisem z obchodního rejstříku nebo živnostenským listem) a musí být pojištěn pro případnou způsobenou škodu třetí osobě. Uchazeč musí ve své nabídce uvést všechny náklady potřebné pro provedení zakázky. Předpokládaný termín kácení je po 20.8.2022. Přílohou výzvy je mapa Bohdanovic s vyznačením umístění stromů, foto stromů a mapa Opavy s umístěním skladu. Je vhodné si prohlédnout stromy a jejich okolí. Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 2.8.2022, 9:00 hod. (kontakt Zdeněk Mlčoch, tel. 736532097).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    05.08.2022