Veřená zakázka

Jezuitský kostel v Klatovech - restaurování oltáře sv. Ignáce z Loyoly

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Ostatní
CPV kódy:
92522100-7 - Ochrana historických památek
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování oltáře sv. Ignáce z Loyoly v Jezuitském kostele v Klatovech. Účelem veřejné zakázky a uzavřené Smlouvy o dílo jsou dále specifikované restaurátorské práce na oltáři sv. Ignáce z Loyoly v Jezuitském kostele v Klatovech. Za poskytnuté služby zaplatí zadavatel dodavateli odměnu, kterou dodavatel navrhne v nabídce a která bude obsažena v uzavřené Smlouvě o dílo. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují: - Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace), - restaurátorský záměr (průzkum) zpracovaný za Brandl s.r.o. RNDr. Milenou Nečáskovou ak. mal. 27. března 2016 (příloha č.2 Zadávací dokumentace), - závazné stanovisko č.j. OSKCR/262/2016/Šill vydané Odborem školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Klatovy dne 07.03.2016 (příloha č.3 Zadávací dokumentace), - fotodokumentace oltáře sv. Ignáce z Loyoly (příloha č.4 Zadávací dokumentace). Projekt „Jezuitský kostel v Klatovech“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, reg. číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000344

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.11.2020