Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Jezuitský kostel v Klatovech - restaurování oltáře sv. Ignáce z Loyoly


Kategorie

Ostatní

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování oltáře sv. Ignáce z Loyoly v Jezuitském kostele v Klatovech. Účelem veřejné zakázky a uzavřené Smlouvy o dílo jsou dále specifikované restaurátorské práce na oltáři sv. Ignáce z Loyoly v Jezuitském kostele v Klatovech. Za poskytnuté služby zaplatí zadavatel dodavateli odměnu, kterou dodavatel navrhne v nabídce a která bude obsažena v uzavřené Smlouvě o dílo. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují: - Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace), - restaurátorský záměr (průzkum) zpracovaný za Brandl s.r.o. RNDr. Milenou Nečáskovou ak. mal. 27. března 2016 (příloha č.2 Zadávací dokumentace), - závazné stanovisko č.j. OSKCR/262/2016/Šill vydané Odborem školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Klatovy dne 07.03.2016 (příloha č.3 Zadávací dokumentace), - fotodokumentace oltáře sv. Ignáce z Loyoly (příloha č.4 Zadávací dokumentace). Projekt „Jezuitský kostel v Klatovech“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, reg. číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000344

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 12.11.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.