Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění přídělů v k.ú. Dolní Přím


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti Projekty a studie

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu Jednoduchých pozemkových úprav pro upřesnění přídělů v katastrálním území Dolní Přím včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 vyhlášky č.357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků JPÚ do katastru nemovitostí a vyhotovení geometrických plánů pro zápis do kn včetně vytyčení hranic pozemků a předepsané stabilizace.
Pozemkovými úpravami dojde v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 a § 13 zákona č. 139/2002 Sb. k upřesnění přídělů. Řízení bude ukončeno vydáním rozhodnutí o určení hranic pozemků.
Výsledek jednoduchých pozemkových úprav bude sloužit pro obnovu katastrálního operátu.
Konkrétně se jedná o upřesnění přídělových parcel evidovaných v katastru nemovitostí ve zjednodušené evidenci (GP) v k.ú. Dolní Přím (předpokládaný rozsah 48 ha, 79 přídělových parcel, 27 KN parcel bez LV, 19 KN parcel s LV). O upřesnění přídělových parcel požádal Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj. V daném k.ú. je mapa KMD – 94 % mimo grafické příděly.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 21.09.2020 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.