Veřená zakázka

Instalace FVE na střeše výrobní haly PPD v areálu TDK Electronics s.r.o.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Olomoucký kraj
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
09331200-0 - Solární fotovoltaické moduly,
09332000-5 - Instalace a montáž solárních zařízení
Popis:

Předmětem této zakázky je zhotovení fotovoltaické elektrárny FVE II. o celkovém instalovaném výkonu v rozmezí minimálně
999,000 kWp a maximálně 999,740 kWp (dle výkonu použitých panelů), tj. návrh, dodávka, montáž a instalace fotovoltaických panelů, měničů, nosné konstrukce a příslušenství, včetně monitoringu, optimalizace výkonu FVE II. a řešení dispečerského řízení, a to včetně funkčního zapojení do distribuční soustavy zadavatele a paralelního připojení v místě realizace, včetně integrace ostatních součástí fotovoltaického systému nacházejících se na hale MAG (dříve instalované malé FVE cca 124 kWp a aktuálně budované FVE I.) do nové instalace, včetně monitoringu, optimalizace výkonu fotovoltaické elektrárny a příslušenství, včetně všech souvisejících dodávek, prací
a služeb, které jsou pro kompletní dokončení zakázky nezbytné (vypracování prováděcí projektové dokumentace výstavby FVE II. aj.) (dále jen „předmět zakázky“ nebo „FVE II.“).

Pořizovaná fotovoltaická elektrárna bude sloužit pro vlastní spotřebu, bez využití akumulace elektrické energie. Fotovoltaická elektrárna FVE II. bude umístěna na střeše stávající budovy výrobní haly PPD (také označ. „hala F2+B2“) v průmyslovém areálu zadavatele.
V sousedství výrobní haly PPD stojí výrobní hala MAG (také označ. „hala F1+B1“), na jejíž střeše se již nachází výše zmíněná starší malá FVE o výkonu cca 124 kWp a kde se zadavatel chystá umístit další fotovoltaickou elektrárnu FVE I. o instalovaném výkonu 999,540 kWp, která bude po dokončení spolu s do ní integrovanou malou FVE a s FVE II. tvořit jeden společný fotovoltaický systém zadavatele
s dvěma odběrnými místy (každá hala samostatné OM). Celý budoucí fotovoltaický systém bude mít dle požadavku distributora instalované společné dispečerské řízení (pro obě nově pořizované FVE, tj. FVE II. na hale PPD a FVE I. s integrací již existující malé FVE
na hale MAG). Ovládání a optimalizace u celého fotovoltaického systému musí být na stejné úrovni, tj. do úrovně jednoho panelu.

Realizace zakázky bude provedena dle návrhu dodavatele s respektováním požadavků zadavatele specifikovaných v ZD a jejích Přílohách.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  24.11.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  28.12.2022