Veřená zakázka

III/32926, Veleliby most ev.č. 32926-6

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je odstranění původní mostní klenbové konstrukce v havarijním stavu z cihelného zdiva a lícních pásů z pískovcových kvádrů a její nahrazení novým mostem. Jedná se o monolitický železobetonový polorám o jednom poli. Nosná konstrukce je navržena s částečnou přesypávkou. Založení je plošné, rámové stojky budou vetknuté do základových pasů. Přemostěná vodoteč bude během stavby zatrubněna. Předpokládá se provádění prací za úplné uzavírky silnice III/32926. Součástí je i realizace DIO a provedení dopravního značení. I. Mostní prohlídka není požadována, je požadováno stanovení zatížitelnosti mostu výpočtem dle projektu RDS.

Stav mostu je nyní klasifikován stupněm VII – havarijní. Most je nyní uzavřen pro veškerý provoz. Stávající DIO budou hrazena objednatelem do předání a převzetí staveniště zhotovitelem.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    29.06.2021